Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Změny při přidělování bytů na MČ Brno-střed vydáním nových Pravidel (rozdíly oproti dřívější Metodice)

Po 14.05.2012 13:22

Brno-střed - dne 25.4.2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Brno-střed na svém 10. zasedání Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.

1. Možnost přidělování bytů opravených jak na náklady pronajímatele, tak i na náklady žadatele.

2. Precizované náležitosti žádosti dokládané při zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu.

3. V případě žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu není nutné s ostatními doklady předkládat finanční prostředky. Tyto je žadatel povinen dokládat až v okamžiku, kdy žádá o přidělení konkrétního bytu z nabídky.

4. Propracovanější systém pro rozhodování v případě, že žadatel nedodrží stanovené podmínky v žádosti o zařazení do evidence žadatelů o nájem bytu a následně se rozhoduje o jeho vyřazení z evidence.

5. Přepracován systém umořování pronajímatelem uznané výše nákladů vynaložených nájemcem na opravy bytu a rekonstrukci bytu, který lépe odráží současný stav na trhu s byty.

6. Pokud bude žadateli přidělen byt opravený na náklady pronajímatele a vynaložené náklady uhradí žadatel, budou mu následně tyto náklady umořeny v nájemném.

7. Návaznost na Seniorský program.

8. Byty přidělované v prioritním zájmu městské části Brno-střed rozšíří možnost Seniorského programu (přímá pomoc seniorům) a obsáhnou i plynulejší začlenění mladých lidí, z dětských domovů, mladých manželů apod.

9. Objektivnější přístup k žadatelům (bodování bez ohledu na jejich trvalý pobyt)

Bc. Pavel Sázavský
místostarosta MČ Brno-střed

Přílohy / dokumenty:

ico-doc Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.doc [DOC, 78 kB]
ico-doc Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed.doc [DOC, 127 kB]