Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Výsledky interpelací - docházka za 1. pololetí 2017

Po 06.11.2017

Obdobně jako v minulosti již dvakrát bych Vás rád seznámil s informací, kterou si veřejnost rozhodně zaslouží znát – docházkou zastupitelů městské části Brno-střed a rovněž i členů komisí, kteří nejsou zastupiteli. Tentokrát za první pololetí 2017. Vždy žádám o doplnění přesných celkových částek, které se podařilo ušetřit, pokud člen komise či výboru nedosáhnul ani 50% docházky za pololetí a je tedy finančně penalizován. V případě nečlenů zastupitelstva se odměna vypočítává měsíčně. Tabulka níže vše přesně dokumentuje. Úspora tedy dosáhla u členů ZMČ 94.572,- Kč a u nečlenů 179.069,- Kč. Z toho lze vysledovat trend, že zejména účast nečlenů zastupitelstva v komisích a výborech se postupem času zhoršuje.

docházka17

Mgr. Tomáš Řepa,
zastupitel ZMČ Brno-střed