Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Volební program 2014

Čt 04.09.2014 10:24

Komunální volby 2014

Domníváme se, že je vhodné, aby i po volbách mohli zájemci o náš program ještě nějakou dobu posoudit, jaké cíle si kladla ČSSD Brno-město pro volební období 2014 - 2018. Proto ponecháváme k nahlédnutí nadále, co bylo a i dnes je z našeho pohledu tím důležitým pro rozvoj naší městské části. 

  

Vážení spoluobčané,

v dohledné době, tedy 10. a 11. října, budete mít opět možnost rozhodnout o budoucnosti města, v němž všichni žijeme. Městská část Brno-střed není pouze naším domovem, ale i srdcem moravské metropole. Dovolte, abych Vám na následujících řádcích představil naše plány a cíle. Věnujte prosím chvilku svého času volbám, jejichž výsledky budou v následujících čtyřech letech ovlivňovat nejen nakládání s MČ Brno-střed, ale i Vaše životy.

Pavel Sázavský  

 

Bezproblémová doprava a parkování v centru

Ztížená automobilová doprava v centru trápí mnohá velká města po světě, Brno nevyjímaje. Opravíme poškozené komunikace, například ulice Milady Horákové či Veveří, ale zároveň budeme během rekonstrukcí dbát na to, aby opravy nijak neohrozily dopravu a její plynulý provoz. Současně chystáme nové projekty týkající se samotného parkování – chceme zejména rezidentům a pracujícím v centru města umožnit pohodlné zaparkování, aniž by ke svým domovům či kancelářím museli následně dojíždět. Nelegální parkovací místa, jejichž zlegalizování je možné a smysluplné, proměníme na legální.

 

Rodině nablízku

Postaráme se o navyšování počtu míst v mateřských školkách v centru města tak, aby jejich nabídka odpovídala i jejich poptávce. Zároveň si vezmeme na starost realizaci rekonstrukcí mateřských i základních škol, dětských a sportovních hřišť či pískovišť, aby naše budoucí generace měly kde trávit svůj volný čas.

Dalším bodem v naší práci bude zajištění funkčního bytového fondu, který jak mladým párům, tak seniorům poskytne kvalitní a zároveň cenově dostupné bydlení. Chceme nadále rekonstruovat městské byty a realizovat výstavby bytových domů. V problémových obytných zónách zajistíme bezpečí díky kamerovému systému a službám domovníka.

 

Volný čas v centru Brna

Postaráme se o budování veřejných sportovišť pro všechny občany, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně. Naším cílem je vystavění dalších běžeckých tras, zřízení bike centra a realizace nových sportovišť a víceúčelových hřišť, jež by všem našim občanům, dětem a mládeži, pro které je sport koníčkem a často i budoucností, poskytly dostatek možností, jak trávit svůj volný čas. Budeme významně podporovat všechny nadějné sportovce v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu a stejně tak podpoříme veškeré sportovní akce, ať už ty místní či mezinárodní, které se budou konat ve městě Brně.   

 

Pro Váš pocit bezpečí a spokojenosti

Naším cílem je zajištění 100% bezpečnosti nejen v historickém centru města Brna, ale i na nádražích, zejména pak tom hlavním. Naší prioritou je spolupráce s Městskou policií, jejíž hlavní náplní bude potírat vandalizmus, kapsářství a jiné drobné kriminality. V hledáčku máme i herny, které se budeme snažit nejen rapidně omezit, ale ty stávající zároveň vytlačit z města. Chceme přece, aby naše město mělo svou důstojnost a působilo přívětivě a bezpečně nejen na jeho návštěvníky, ale i na samotné Brňany a jejich budoucí generace.