Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


V problémové obytné zóně je zrekonstruován druhý dům

So 18.02.2012 00:00

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města byl 16. února 2012 slavnostně předán k užívání druhý bytový dům po celkové regeneraci - Francouzská 44. Rekonstrukce začala v květnu 2011.

"Rekonstrukce zahrnovala zesílení základů, odstranění zemní vlhkosti, vybudování půdní vestavby a nástavby, pořízení nového krovu a krytiny, ale i výměnu oken a vstupních dveří, zateplení fasády nebo instalaci rozvodů elektřiny či vody a další práce. Původní čtyři byty byly dispozičně upraveny a nástavbou, půdní vestavbou a přístavbou ve dvoře zde vzniklo osm nových bytů", uvedl náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil.

IPRM

V březnu 2009 Zastupitelstvo města Brna schválilo Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM). Jeho existence byla podmínkou pro čerpání dotací z prostředků Evropské unie na zlepšení stavu v problémových obytných lokalitách. Následně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo poskytnutí dotace na realizaci tohoto plánu.

Na aktivitách IPRM v problémové obytné zóně města (zahrnující části ulic Bratislavské, Cejlu, Francouzské, Körnerovy, Přadlácké a Staré a celé ulice Hvězdovou, Spolkovou a Soudní) spolupracuje Magistrát města Brna s městskými částmi Brno-sever a Brno-střed, na jejichž území se zóna nachází.

"Z hlediska polohy je toto území velice atraktivní, protože navazuje na centrum města. Potýká se však s vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkou úrovní vzdělání, nízkou mírou ekonomické aktivity a poměrně zanedbaným stavem bytového fondu a veřejných prostranství. Z celkem 155 bytových domů v této zóně vlastní 57 domů město Brno", řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Na Magistrátu města Brna se na přípravě a realizaci projektů podílí několik odborů ? přípravu a následnou realizaci projektů v oblasti regenerace bytového fondu zajišťuje Bytový odbor. Odbor územního plánování a rozvoje a Odbor investiční se zabývají projektem parku Hvězdička a záměry v oblasti revitalizace veřejných prostranství. Odbor sociální péče pak připravuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi neinvestiční, tzv. měkké projekty a zároveň se podílí na přípravě investičních projektů se sociálním zaměřením. Manažersky celý integrovaný plán zastřešuje Oddělení implementace evropských fondů.

Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 450 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje představují zhruba 331 milionů Kč. Vlastní dotace na integrovaný plán by měla dosáhnout cca 166 milionů Kč. Časově je Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města rozvržen do 5 let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2014.

V letech 2010-2011 byly provedeny opravy 16 bytových domů (výměny oken, zateplení domů, obnova fasád, opravy a doplnění zámečnických a klempířských prvků). Nosnými projekty regenerace bytového fondu v problémové obytné zóně je ale celková regenerace 11 vybraných obecních bytových domů. Kromě jejich celkové obnovy zde budou provedeny nástavby nebo vestavby nových bytů do půdního prostoru a město Brno získá dalších cca 65 nových bytů.

Z důvodu sledované udržitelnosti projektů po dobu pěti let po jejich ukončení budou v regenerovaných bytových domech zřízeny domovnické byty a bude výrazně zpřísněn dohled nad dodržováním pořádku.

Jako první z uvedených 11 bytových domů byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, z toho 16 bylo zrekonstruovaných z původních bytů a 5 nových přibylo ve vestavbě. Jako druhý byl zkolaudován bytový dům Francouzská 44.

Bytový dům Francouzská 44

Bytový dům Francouzská 44 v katastrálním území Zábrdovice byl postaven kolem roku 1885, je součástí blokové zástavby a skládá se ze dvou dvorních křídel.

Ve dvoupodlažním domě se nacházely 4 bytové jednotky a přízemní prostor ve dvorním křídle byl užíván jako nebytový prostor. Původní 4 byty byly dispozičně upraveny. Nástavbou, půdní vestavbou a přístavbou ve dvoře vzniklo 8 nových bytových jednotek, celkem tedy bylo zkolaudováno 12 bytových jednotek.