Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Už sedmý opravený dům v problémové zóně

Út 26.03.2013 09:00

Když byl v listopadu 2011 opraven první bytový dům v problémové obytné zóně, čímž de facto začala proměna komplikované brněnské lokality tvořené hlavně ulicemi Cejl, Bratislavská, Francouzská, nemělo město Brno zdaleka vyhráno. Od té doby však bylo takto revitalizováno v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna (IPRM) celkem šest domů. Ten poslední byl otevřen začátkem března 2013 na ulici Přadlácká 9.

Sedmým domem, který prošel kompletní regenerací a opravou, je bytový dům na ul. Francouzská 20, který oficiálně otevře náměstek primátora Oliver Pospíšil ve čtvrtek 28. března 2013 v 11.00 hodin.

Dům na ul. Francouzská 20 pochází z roku 1882. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, s podsklepením převážně v úrovni parteru, se sedlovou střechou. Z původní 34 b.j. zde renovací domu vzniklo 39bj., z toho 7 nových v půdní vestavbě. Objekt byl rekonstruován za obydlení, do obsazených bytů bylo zasahováno jen v nezbytně nutné míře. I přes eliminování dopadů na nájemce v co největším rozsahu (tak, aby byla umožněna realizace stavebních úprav) byli nájemci vystaveni značnému omezení a možným rizikům, která nelze vždy předvídat. Proto bylo umožněno zájemcům přestěhovat se do jiných bytů po dobu výstavby či natrvalo.

Více o rekonstrukci domu na ul. Francouzská 20
Rekonstrukce byla zaměřena na sanaci statických poruch (trhlin); opravu nosných konstrukcí, ztužení stropu nad posledním podlažím (4NP); přestavbu sklepních a společných nebytových prostor. Dále byly zatepleny fasády; vyměněna okna, dveře, podlahy, rozvody elek., kanalizace, vody a plynu (objekt není napojen na centrální zásobování teplem).

Faktické informace
Investor: město Brno
Termíny: 04/ 2012 – 03/ 2013
Rozpočtové náklady stavby: 41,7 mil. Kč

Počet již opravených domů v problémové zóně – celkem sedm
Jako první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, druhým byl v únoru 2012 bytový dům Francouzská 44 s celkovým počtem 12 bytů, třetí rekonstruovaný dům na ulici Francouzská 68 s 18 bytovými jednotkami byl slavnostně otevřen 19. dubna 2012 a čtvrtým se stal v květnu 2012 dům na ul. Francouzská 64 s počtem 12 bytových jednotek. Pátým bytovým domem byl v září 2012 objekt na ul. Bratislavská 62 s investicí ve výši 29 mil. Kč, po rekonstrukci zde vzniklo 25 bytových jednotek. Šestým domem je objekt na ul. Přadlácká 9 v k. ú. Zábrdovice, který byl postaven v roce 1894. Dispozičními úpravami ve stávajících podlažích vzniklo 12 bytů se samostatným hygienickým zařízením v každém bytě. Dalších 5 nových bytů vzniklo v půdní vestavbě. Oprava byla zahájena v březnu 2012 s celkovou investicí ve výši 35,1 mil. Kč.

Celkem bude v této problémové obytné zóně města opraveno 11 bytových domů.

Zásadní projekty regenerace obytných domů
Nosnými projekty regenerace bytového fondu v rámci tohoto IPRM jsou celkové regenerace 11 vybraných obecních bytových domů. Na domech budou kromě jejich celkové obnovy provedeny nástavby nebo vestavby nových bytů do půdního prostoru a město získá dalších 57 nových bytů.

Vymezení problémové zóny
Pro realizaci integrovaného plánu je vymezena ohraničená problémová zóna zahrnující části ulic Bratislavská, Cejl, Francouzská, Körnerova, Přadlácká a Stará a celé ulice Hvězdová, Spolková a Soudní. Z hlediska polohy je toto území velice atraktivní, protože navazuje na centrum města. Z celkem 155 bytových domů v této zóně vlastní 57 domů statutární město Brno.

Finance
Dotačním zdrojem financování je Integrovaný operační program – oblast podpory 5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích, ze kterého jsou nebo v blízké budoucnosti budou čerpány finanční prostředky na všechny tři oblasti podpory. Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 450 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje jsou odhadovány ve výši cca 331 milionů Kč. Vlastní dotace by měla být poskytnuta ve výši cca 166 milionů Kč. Časově je IPRM rozvržen do 5 let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2014.