Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Tragédie parkování v okolí Obilního trhu

út 04.09.18

Gorkého, Grohova, Jaselská, Jiráskova, Obilní trh... Ukázkové případy tragického parkování v Brně-středu a ještě tragičtějšího přístupu radnice k parkování a k dopravě v naší městské části obecně. V této lokalitě chybí stovky parkovacích míst, což pro místní znamená poměrně zásadní zásah do běžného životního standardu. Nebo je snad normální hledat parkovací místo třeba i hodinu?

Co je špatně?
Radnice jednoduše podcenila nárůst počtu automobilů a požadavky místních obyvatel celé čtyři roky odsouvá do pozadí. Do toho pak plnou silou udeřil problém oprav teplovodů. Celý už tak šílený systém parkování se tady před začátkem prázdnin zhroutil jako domeček z karet. A dnes je ještě hůř! Místní o nynějších opravách, o ztrátě parkovacích míst a etapách stavby, která se protáhne až do prosince 2019 (!) nikdo neinformoval a neobtěžuje se tím ani dnes, změny se dějí překotně ze dne na den a obyvatelé neví zhola nic. Občane, starej se sám... Nakonec zůstalo jen u slibu z květnového zasedání ZMČ, že se vedení radnice slovy místostarostky Flamikové a starosty Landy s aktuální situací "pokusí něco udělat".

Jak tedy řešit parkování v okolí Obilňáku?
V prvé řadě musí konečně začít fungovat komunikace na ose Teplárny - magistrát - MĚSTSKÁ ČÁST - OBČAN. Nyní by měla být zajištěna parkovací místa tam, kde je to možné. Ulice Údolní je k tomu ideální - oplocený prostor za zastávkou Obilní poskytuje prostor pro ca. 60 nových míst, parkoviště před budovou ombudsmanky má další využitelná místa, dočasně by mohlo dojít k dohodě třeba s Fakultní nemocnicí Brno, která by část návštěvníků porodnice nechala po určitou dobu parkovat uvnitř areálu. Z dlouhodobého pohledu pak musí vzniknout zcela nová parkovací místa trvalá. Řešením je právě pozemek za zastávkou Údolní, kde by mohl vzniknout parkovací dům či větší plocha pro parkování rezidentů, nebo hned vedle; naproti vjezdu do porodnice je parkoviště, které by v případě jeho zvětšení zajistilo parkování pro ca. 15 - 20 dalších vozidel. Počítá se přece každé místo navíc! A konečně by měla přinést řešení i změna provozu v ulicích - např. "Zóna 30" by díky snížení rychlosti a změněným rozhledovým podmínkám přinesla v každé z dotčených ulic minimálně další 8 míst. Jen v uvedených ulicích by taková jednoduchá změna znamenala navýšení parkovací kapacity až o 40 míst. A to není málo...

Prostě a jednoduše, parkování kolem Obilního trhu je jedna velká katastrofa a řešit se musí co nejdříve, ale hlavně systémově, odborně a s rozumem.

Což ale platí o řešení parkování a dopravy v celé naší městské části.

Mgr. David Čížek
místopředseda MO 01 ČSSD Brno-střed

kandidát na starostu MČ Brno-střed