Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Skóre rady MČ je v poločase. Prohrává 37:63

Po 21.11.2016 14:14

Skóre rady MČ je v poločase. Prohrává 37:63

Klikněte pro zvětšení obrázku.

V poločase současného volebního období je na místě zrekapitulovat, jak je na tom rada městské části s plněním svého programového prohlášení. Přenášíme vlastní pohled jeho plnění v poločase.

Otevřená radnice - transparentnost jako marketing

Hlavní prioritou byl pro vedení radnice tzv. rozklikávací rozpočet. Jedná se o nástroj, ve kterém jsou zveřejněny stejné informace o hospodaření MČ, jako ty, které přijímá zastupitelstvo s rozpočtem a zprávou o hospodaření. Přidaná hodnota je nulová a web nemůže posloužit ani odborníkům, jak deklaroval Svatopluk Bartík.

Stejnou kapitolou je participativní rozpočet, který prosazují radní z Žít Brno. Opět se jedná o zcela marginální problém, protože se občané dle § 16 zákona o obcích mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu. Nejsou nijak omezeni k podání svých připomínek během procesu projednávání rozpočtu; ten se v případě Statutárního města Brna projednává i veřejně.

V souvislosti s uplynulými dvěma lety je nutné připomenout, že transparentnost má své limity, které se nesmí překračovat. Stačí si vzpomenout na metodiku pro zadávání veřejných zakázek, kterou si rada schválila a která zcela ochromila soutěžení prací na opravy bytových domů; následně musela být zmírněna.

Bydlení - problémy se správou bytových domů

Bydlení je nejdůležitější aspekt života obyvatel městské části. Už dva roky na zastupitelstvu řešíme špatnou situaci s počtem volných bytů a nízkým objemem oprav bytových domů. Byty se radě nedaří zatraktivnit, nová pravidla byla posunem zpět a cena je stále vysoká. Detaily už znáte z předchozích tiskových zpráv.

Školství

Oblast školství je dotčena zejména připojením městské části k celoměstskému elektronickému zápisu, který funguje jako registrace uchazečů. Tím se spolu s osobním nasazením ředitelů podařilo alokovat všechny uchazeče a rada si tím splnila několik úkolů, u kterých konstatuje, že počet žák není nutné zvyšovat. Další úkol byl splněn jen díky účinnosti vyhlášky. Rada v oblasti školství zapnula „autopilota“.

Doprava

V oblasti dopravy sama rada uznává oblasti, ve kterých se nedaří. Kromě otevření parkovacího domu na Panské, který postavila minulá reprezentace, nemá v této oblasti úspěchy. Splněným předsevzetím je snad jen rušení parkovacích míst, které se například na Husově už „povedlo“.
Čeká nás rezidenční parkování a omezování vjezdu do centra.

Kultura

Zveřejňování informací o kultuře pokulhává, protože na webu radnice je v kalendáři za celý rok 2016 jen devět událostí. Podpora projektů zaměřených na děti a mládež v těsném spojení se Sokolem Brno I. skutečně probíhá, protože jeho místostarosta je jedním z radních. Škoda, že rada nezmiňuje více spolků. Jako rozvoj kulturního života v ulicích vnímáme jen úpravu vyhlášky o regulaci veřejné hudby, která umožňuje hudebníkům „vybírat honoráře“ v ulicích. Vyhodnocení „efektivity pouličních slavností“ neznáme, ale kvitujeme, že Adventní trhy už nebudou chybou rady narážet na vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu.

Turismus

V oblasti podpory turismu došlo ke zrušení infocentra na Zelňáku. Podpora turismu je doménou MMB, proto se nám jeví uvolnění radního pro tuto gesci jako dlouhodobě zbytečné. Z jeho práce si vzpomínáme pouze na problémy s občerstvením a platbou kartami na koupališti Kraví hora.

Veřejná prostranství a územní rozvoj

V této kapitole se nám vybavují problémy s trhy na Zelňáku, První rok provozu pod novou koalicí a novými pravidly se setkal s odporem prodejců i veřejnosti. Reparát radnice složila (s naším přispěním) rok poté.
Vzhled restauračních zahrádek bude sledovat manuál radnice už příští rok. Postarali jsme se o to, aby zahrádky zatím nekompatibilní s manuálem neplatily vyšší nájem do doby jeho účinnosti.

Bezpečnost

Zapojení městských policistů do kontroly udržování pořádků v určitých lokalitách vychází z charakterů práce městské policie a rozdělení rajónů. Od učitelů taky nečekáme zapojení do vzdělávacího procesu…

Sociální politika

Senioři jsou skupina obyvatel, kterou dlouhodobě podporujeme. kvitujeme dílčí aktivity rady v tomto směru, avšak stále je prostor pro jejich rozvoj. Předčítání pohádek dětem nestačí. Senioři se nesmí bát žít v centru, což není příliš v souladu s „cyklomobilitou“ v jeho ulicích.

Dluhový poradce už byl dostupný v předchozím volebním období, nejedná se o novinku.

Ve městě Brně byla vyhlášena nulová tolerance hazardu, avšak byla to právě rada Brno-středu, která podpořila povolení kasín v ulicích Benešova a Husova; dala tak bianco šek kasínům v těchto dvou ulicích.

Na konec zprávy zmíním, že jsme posuzovali dokončení programových cílů ze svého pohledu, ale co nejobjektivněji. O tom svědčí celkem 37 splněných úkolů. Rada uvádí jen 21 kompletně splněných úkolů.

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed