Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Regulace dopravy v klidu – kdo podkopává její realizaci?

Doprava v Brně je v absolutním rozkladu, což poznává většina řidičů dnes a denně. Problémem ovšem zdaleka není jen průjezd městem, ale dlouhá léta i obyčejné parkování. Nespokojenost se současným stavem a kapacitou statické dopravy je v kontrastu s nelibostí k diskuzi o regulaci dopravy v klidu.

Termíny jako „rezidentní parkování“, „parkovací zóny“ či „parkovací systém“ se zdály být nejdříve řešením, později však (tedy zejména v posledním roce) spíše strašákem řidičů. Přitom regulace statické dopravy má zajistit parkovací místa co největšímu počtu obyvatel města, a zároveň vytvořit dostatek parkovacích kapacit pro návštěvníky, kteří do Brna jezdí za prací, na úřady, do škol či za kulturou.

Dlouhodobě plánovaná strategie regulace dopravy v klidu, kterou vypracoval a odborně garantoval BKOM, měla nejen vysokou odbornou kvalitu, ale hlavně umožňovala brněnským městským částem vytvořit si z dostupných nástrojů vlastní politiku statické dopravy. Dnes je tento projekt zahalen nejen mlhou, ale zejména mýty a nepravdami, které ho potápí k politickému dnu.

Prostor pro tyto chiméry, bohužel, vzniká přímo na místech nejvyšších a nejzodpovědnějších – na Magistrátu města Brna a u náměstka primátora s gescí pro dopravu Matěje Hollana. Člověka, který je přímo zodpovědný za stav dopravy druhého největšího českého města a sám nikdy neřídil.

Dovolte nám uvést na pravou míru několik tvrzení, která vznikla za vlády náměstka Hollana na konto systému městského parkování:

 • Systém rezidentního parkování není zaveden, protože na něj Ministerstvo dopravy ČR zamítlo dotaci. Je sice pravda, že ministerstvo dopravy dotaci zamítlo, důvodem ale není nevraživost úředníků, ale naprosto zásadní chyby v postupu města. Dotaci žádal odbor investiční, nikoliv dopravní a město žádalo o dotaci pouze pro část projektu, kterou je IT informační systém.
 • Město Brno nemá prostředky pro rezidentní parkování, proto žádalo o dotaci stát. Město má prostředky na změnu parkovacího systému dávno vyčleněny, zavedení parkovacího systému by bez problémů zvládlo z vlastních zdrojů.
 • Zavedení regulace v historickém centru Brna je pilotní projekt a ukáže fungování parkovacích zón. Historické centrum Brna je extrémně specifická část města a není možné aplikovat zkušenosti z centra města na celé město, ani na něm demonstrovat podobu regulací. Regulace v centru bude vyšší (4 zóny) a ostatní městské části o podobě regulace parkování rozhodují samostatně.
 • Zavedení a rozšíření parkování Park+Ride, Park+Go a Kiss+Ride, apod. je otázka dní, je prioritou. V letech 2013 a 2014 vznikly dva strategické dokumenty (studie) pro parkoviště P+R. Bylo vytipováno 11 lokalit, ve kterým by mohly vzniknout. Projekt se později dostal v rámci strategických staveb na OD MMB, kde je za něj zodpovědný konkrétní manažer. Tato pozice je však neobsazena, což hovoří za vše. Jediná stavba určená pro parkování byla v posledních letech otevřena jako dílo minulé koalice. Přitom dočasné „rychlé parkoviště“ ve zmíněných lokalitách lze vytvořit velice snadno.
 • Město Brno čeká na rozhodnutí zastupitelů. Zastupitelé města Brna dali regulaci statického parkování zelenou třikrát, a to v letech 2012 a 2x 2014 (naposledy už za nové koalice). Realizační projekt rezidentního parkování byl součástí původní strategie vytvořené BKOMem. Politici a jejich radnice měly pouze pomoci s vytvořením realizačního plánu pro svou oblast.
 • Projekt rezidentního parkování „zdědilo“ nynější vedení města kompletně po koalici ČSSD – ODS z minulého volebního období. Rezidentní parkování v aktuální podobě vychází ze strategie schválené už současným zastupitelstvem. Dále z požadavků a nápadů OD MMB a představitelů koalice (Hollan, Kašpaříková, atd.).
 • Realizace nových parkovacích míst zdržují Brněnské komunikace a.s. Zahájení systému parkovacích zón je politické rozhodnutí a závisí pouze na OD MMB; BKOM zpracoval pro město strategii parkování a nyní musí projevit aktivitu MMB a vedení města.
 • Do projektu se chce zapojit velké množství městských částí. Zájem o zapojení do systému parkovacích zón projevilo 11 MČ a prioritně Brno-střed, Brno-Žabovřesky, Nový Lískovec a Královo Pole (to ovšem nyní z projektu couvá); tedy 4 MČ z 29 byly odhodlány projekt spustit co nejdříve. Kvůli fámám a nepravdám klesá zájem o participaci při regulaci parkování. Starostové jsou informováni špatně, nebo vůbec.
 • Oblasti parkování jsou striktně definované a ohraničeny. Prostupnost systému mezi jednotlivými městskými částmi, kdy jedna MČ systém využívá a druhá ne, je zcela jednoduchý. Hranice městské části nedefinuje přesnou hranici působnosti parkovací zóny a rezident může využít i všechny okolní zóny kolem svého bydliště.

Z výše uvedeného vyplývá nejen nekompetentnost Matěje Hollana k výkonu funkce náměstka pro dopravu, ale také absence politické vůle k řešení parkování ve městě Brně. Veřejnost se rozdělila na odpůrce parkovacích zón, kteří nechtějí žádnou formu regulace, a militantní příznivce nemotorové dopravy, kteří by chtěli z Brna vyhnat auta úplně.

Primátor města Brna, bývalý manažer, nečinně přihlíží trápení náměstka Hollana a ani obětování šéfa odboru dopravy mu neubírá na klidu. Vrcholem neznalosti či demagogie – rozhodněte sami – je jeho reakce na petici spolku Brno autem, ve které tvrdí, že předchozí vedení města statickou dopravu vůbec neřešilo. Zmiňovanou strategii ve městě Brně, která byla vytvořena BKOMem a přijata zastupitelstvy městských částí a města Brna, primátor zřejmě vůbec nezná.

Dnes, tři roky od Hollanova příchodu na brněnskou radnici hlavním vchodem, už i většina jeho voličů poznala, jakým „odborníkem“ Matěj Hollan je, a že právě on je největší žábou na dopravním prameni. Ve vedení města bohužel aktuálně není nikdo, kdo by se proti chaosu v oblasti dopravy ohradil a pokusil se situaci korigovat. Několikaletá práce dopravních odborníků je díky náměstkovi pro dopravu, ale i představitelům koalice, prakticky zmařena.

Jaká je pravda o parkování v Brně?

Na místě je připomenout si samotnou myšlenku strategie parkování v Brně. Bez příkras, ale hlavně bez mýtů, legend a předsudků, které nejen po Brně kolují.

 1. PROČ UPRAVOVAT PARKOVÁNÍ V BRNĚ

Ve městě je dnes sice ca. 138 tis. Legálních parkovacích míst, zároveň ale chybí dalších více než 100 tisíc míst k zaparkování (za předpokladu regulace; bez regulace potřebuje jedno auto 3 parkovací místa). Brno nabízí parkovací kapacity pro ca. 70 tis. dojíždějících pracujících nebo 45 tis. studentů, přitom Brňané dostatek míst k stání zdaleka nemají. Auta meziměstských návštěvníků stojí na chodnících celý týden, pak teprve na víkend odjíždějí pryč. Vyhrazených míst je tolik, že v některých případech zabírají celou kapacitu parkovišť v deficitních lokalitách.

Doprava v Brně je bezpochyby zahlcena, parkovací plochy jsou využívány zcela neefektivně, někdy dokonce nesmyslně.

 1. JAK BY MĚLO PARKOVÁNÍ V BRNĚ FUNGOVAT

Regulace parkování nemá omezovat vjezd ani pohyb ve městě, má nabízet varianty pro parkování jak většiny rezidentů, tak pro návštěvníky města (např. ve formě odstavných parkovišť či parkovacích domů). Cílem je také regulovat dlouhodobé stání vozidel návštěvníků a snížení dopravní zátěže komunikací (zvýšení obrátkovosti parkujících aut, snížení počtu, snížení emisí, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestování po Brně).

Díky zavedení parkovacích zón mají zaparkovat obyvatelé města co nejblíže svému bydlišti, nebo ve vedlejší čtvrti. Návštěvníci mají přes den možnost využít uvolněnou kapacitu v parkovacích zónách a díky možnosti výběru, jak zaparkují, mohou vůz nechat na záchytných parkovištích.

Součástí strategie organizace dopravy v klidu v Brně jsou též parkovací domy, „rychlá“ parkoviště typu Park&Ride, Park&Go a Kiss&Ride, které mají krátkodobé i dlouhodobé parkování zefektivnit. Parkovacích míst pro zastavení na několik minut jsou je u nemocnic a dopravních uzlů naprostý nedostatek.

Zefektivnění parkování má pomoci i využívání chytrých informačních systémů či provázanost s MHD.

 1. KDE BY MĚLO BÝT SPUŠTĚNO

Parkovací zóny mohou primárně využít městské části, které potřebují rezidentům pomoci vyřešit problém s parkováním. Parkovací zóny řeší problém v lokalitách, kde se kromě vozů rezidentů očekává zvýšená frekvence vozů přijíždějících do oblasti, ale také v okolí úřadů, škol či v centru města. Hlavním principem je zajištění obrátkovosti vozidel, která umožní rezidentům i návštěvníkům vyhovět si. Častým problémem jsou celý týden odstavená auta, která často patří studentům. Využití parkovacích míst není striktně vymezeno pro obyvatele městské části, ale uspokojuje potřebu obyvatel města prostřednictvím režimu pro návštěvníky.

 1. KDY BY MĚLO BÝT SPUŠTĚNO

Regulace parkování v nejproblematičtějších částech kolem historického středu Brna může už dnes začít. Původní termíny pro zahájení staveb parkovišť a parkovacích domů ve městě Brně stanovily roky 2020 a 2030. Tyto termíny jsou však nereálné, protože se v posledních letech zaspalo. Projekty možných nových parkovišť leží na odboru dopravy na stole a zřejmě chybí politická vůle v nich pokračovat. Zmíněné termíny jsou nereálné, ale myslíme si, že některé parkoviště typu K+R vyžadují pouze nestavební úpravy a šly by realizovat velice rychle. Nebo může město zbudovat odstavné plochy s dočasným charakterem.

Parkovací zóny nezaručí místo všem Brňákům, protože to není fyzicky možné. Cílem regulace parkování je od samého začátku pomoc Brňanům, kteří při návratu z práce hledají desítky minut parkovací místo.

Strategie parkování stojí na exaktních a odborných základech; taková byla i příprava a realizace ze strany Brněnských komunikací a.s.

Důvod, proč dnes stále rezidentní parkování neexistuje, a proč se z něj stal takový strašák, je jednoduchý: Matěj Hollan a politická reprezentace – nynější vedení města Brna. Kdyby po volbách 2014 nedošlo ke ztrátě kontinuity, výměně vedení města a starostů městských částí za nové politiky, ke kterým se dostaly pouze dezinformace, mohla být strategie už v nejpotřebnějších lokalitách realizovaná.

Dnes je však situace opačná, převládá neznalost a chybí odvaha. Náměstek zodpovědný za dopravu se pouze vymlouvá na náměstka pro investice Mrázka a přesouvá na něj odpovědnost za to, že je město rozkopané a vázne koordinace oprav. Přitom si tyto kompetence rozdělilo současné vedení města a dříve vše bylo odpovědností jednoho odboru. Ani vysvětlení způsobu plánování oprav není ve schopnostech Hollana a musela ho za něj pro web ŽTB napsat kolegyně Kašpaříková.

Současný stav očividně zůstane minimálně do příštích komunálních voleb. Do té doby parkování pro Brňany bude stres, tisícům řidičů i nadále nezbývá než denně zbytečně ztrácet čas, nervy a pohonné hmoty při nekonečném hledání parkovacího místa. Matěji a celé vedení města Brna s primátorem Vokřálem v čele, pěkně vám děkujeme…!

Za ČSSD Brno-střed

Mgr. David Čížek
Ing. Jindřich Zechmeister
Mgr. Pavel Sázavský, MBA