Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Pokračující impotence v řízení bytového hospodářství

Po 29.01.2018

Správa obecních bytů je jedním ze základních úkolů obce, potažmo městské části. Jen z obecních bytů náleží ročně Brnu-střed skoro 300 milionů korun. S blížícími se komunálními volbami je dobré podívat se na to, kam se posunulo hospodaření s obecními byty. Domníváme se, že se stále točí na místě.

Počet volných bytů neklesá

Počet volných bytů neklesá a dokonce se zvýšil na číslo 538. Z tohoto počtu je možné cca 240 bytů po opravě pronajmout. Snadnou aproximací průměrného nájmu lze odhadnout o kolik milionů korun měsíčně MČ přichází. Zmíněný počet bytů není pronajímán a nepřináší žádný výnos do pokladny městské části. Není je možné prodat a městská část je opravuje pomalu, nebo je na opravu stále připravuje, takže pronájem není možný.

Oblíbená oprava vlastním nákladem byla upozaděna

Oprava obecního bytu vlastním nákladem a následné umořování investice byl oblíbený způsob získání nájmu obecního bytu. Městské části tím ubyly starosti s jeho opravou a nájemce byl s jeho podobou spokojenější, protože si opravu udělal dle rozpočtu po svém. Úřední představa standardu bydlení se totiž dost liší od představy nájemců. Tzv. inominátní smlouvy byly trnem v oku současné koalice, která je dokonce zrušila. Později se do pravidel opět vrátily, ale už s výrazným handicapem - uchazeč musí opravu udělat podle připraveného projektu. Ten samozřejmě nereflektuje jeho preference a často dochází ke zbytečnému předražení investice.

Byty jen nejlepší nabídce

Radnice městské části opakovaně koketuje s myšlenkou nabízení bytů nejvyšší nabídce. Nabídkovým způsobem chce nabízet byty, které prošly kompletní opravou s vyššími náklady (500-700 tisíc). Byty opravené drobnými opravami radnice nechce nabízet za toto nabídkové nájemné. Tato defacto dražba nájemní smlouvy k bytu probíhá v kontextu již zmíněných 500 volných bytů a pomalu probíhajících oprav. Proč by měl nájemník platit více kvůli tomu, že byl pronajímaný byt opraven kompletně? Za ostatní opravené byty se radnice stydí? Neměla by, protože je nabízí za 96 Kč za m2 a to není vzhledem ke stavů domů málo.

Tvrdíme, že obecní bytový fond by měl sloužit především sociální politice a obecní bydlení by mělo být dostupné. Zejména při aktuální cenové hladině nemovitostí může mnoha lidem pomoci řešit jejich bytovou nouzi. Zvedat nájem kvůli pomalejší návratnosti investic je cesta, kterou nechceme jít. Nechápeme, proč vedení MČ aktivněji neřeší počet volných bytů, proč nepřidá na tempu oprav a místo toho vybírá skupinu bytů, které nabízí na vysoký nájem. Je snad úkolem městské části tvořit zisk? Nikoliv, měla by s majetkem řádně hospodařit, čímž se opět dostáváme ke oněm 500 volným bytům.

Bedřich Toman, Ing. Jindřich Zechmeister
zastupitelé ZMČ Brno-střed