Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Možná východiska pro efektivní parkovací systém ve městě Brně

 Po 26.06.17

Kolem rezidentního parkování koluje celá řada mýtů a fám, jako např. že je dobře připraveno. Ano, příprava RP je na v pokročilé fázi, ovšem v aktuálním stavu není připravena bezproblémově – problémy mohou nastat jak politickou nerozvážností vedení města Brna zastoupeného náměstkem primátora pro dopravu Matěje Hollana, tak např. špatnou komunikací s městskými částmi která se projevuje čím dál více v naší MČ Brno-střed.

Náš postoj je přitom jasný – REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ JE NUTNÉ, ale musí se jěště detailně promyslet a prokonzultovat s odborníky na dopravu a statické parkování. Nesmí být pouze nástrojem politiky a populismu, ale musí v prvé řadě pomoci obyvatelům, kteří tento systém potřebují.

Proto nabízíme několik možných východisek pro zavedení systému rezidentního parkování jak v MČ Brno-střed, tak i v celém městě Brně.

 1. Přehodnocení systému rezidentního a abonentního systému parkování
  1. Dostupnost parkovacích míst prioritně pro rezidenty, parkování závislé dle místa trvalého bydliště
  2. Rezident by měl mít zaručeno, že v místě svého bydliště zaparkuje!
  3. Zajištění dostatečné kapacity parkovacích míst pro abonenty, avšak s omezením počtu míst dle velikosti firmy
  4. Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro návštěvníky, a to zejména s důrazem na návštěvníky úřadů, škol, zdravotnických zařízení, sportovních zařízení či kulturních akcí
  5. Cena za využívání rezidentního parkování v místě svého bydliště symbolická, možnost využívání jedné Karty návštěvníka na domácnost
 2. Vytvoření nových parkovacích míst a rozšiřování kapacity stávajících parkovacích ploch
  1. Město zajistí dostatečné parkovací kapacity na základě vyhodnocení potřeb obyvatel
  2. Město zajistí dostatečné parkovací kapacity prostřednictvím využití pozemků v jeho vlastnictví, a také odkupem vhodných ploch
  3. Nová parkovací místa vzniknou zejména v okolí úřadů, škol, zdravotnických zařízení, sportovních zařízení či kulturních akcí
  4. Nová parkovací místa vzniknou mj. legalizací parkovacích míst tam, kde je to vhodné, a to prostřednictvím jednoduchých prostředků (osazení značky, jednoduchá stavební úprava, apod.
  5. Nová parkovací místa vzniknou mj. formou zálivů či v místech, kde nebudou mít negativní vliv např. na pohyb chodců, cyklistů či množství zeleně
 3. Využití moderních technologií k zajištění informovanosti řidičů parkujících na exponovaných místech města
  1. Prostřednictvím digitálních informačních systémů bude řidičům zobrazováno nejbližší místo k zaparkování na parkovacích plochách (např. P+R), obsazenost parkovišť a ceník parkování
  2. Prostřednictvím mobilních aplikací informuje řidiče o možnostech parkování, viz 3.a, a to např. v návaznosti na jeho GPS polohu apod.
  3. Na základě využití moderních technologií v rámci parkovacích ploch (senzory pro zjištění obsazení parkovacích míst) bude možno analyzovat stav parkování ve městě Brně, a to jak aktuálně, tak dlouhodobě
 4. Promyšlený systém P+R s návazností na využití MHD
  1. Nově vznikající parkovací plochy v režimu P+R vzniknou na místech, kde bude zajištěna nejen jejich efektivita, ale také jejich jednoduchá dostupnost
  2. Cenová politika bude zajišťovat také ceny, aby se parkování v režimu P+R VŽDY vyplatilo více než parkování blíže centru města
  3. Návaznost na MHD musí být zajištěna jak lokalitou, tak kapacitou MHD, tak jízdním dokladem (např. parkovací lístek slouží jako jízdenka MHD apod.)
 5. Rozšíření systému K+R po celém městě
  1. Systém K+R či jinak časově omezené parkování (max. 5/10 min.) v okolí škol a sportovních zařízení
  2. Kombinace systému K+R a běžného parkování tam, kde je to vhodné
 6. Časově omezené parkování, parkovací hodiny
  1. Využívání parkování s vymezením času parkovacími hodinami tam, kde je to vhodné
  2. Na základě používání parkovacích hodin řidiči úprava ceníku parkování, příp. zavedení placeného režimu parkování se zvýhodněním dočasně zaparkovaných vozidel (parkování zdarma např. 30 minut, do 60 minut, apod.)
 7. Využívání stávajících parkovacích domů a případně promyšlená výstavba nových parkovacích domů se změnou cenové politiky dané městem
  1. Stávající parkovací domy by se v budoucnu musely řídit ceníkem parkování města Brna. Ten by zvýhodňoval např. trvalé stání v nich (rezidenti a abonenti, zvýhodněný paušální parkovací poplatek)
  2. Nové parkovací domy by byly vystavěny za účasti města na místech, která by byla vybírána s výhledem minimálně 30 let dopředu (např. v rámci urbanismu, rozšiřování města Brna s ohledem na rozvoj města, územní plán, apod.)
  3. Využití Kanceláře architekta města Brna v rámci výstavby nových parkovacích domů
 8. Naprosto klíčová spolupráce s jednotlivými městskými částmi
  1. Vzájemná spolupráce městských částí ve formě pravidelných konzultací v rámci zřízené komise pro parkování, kde by si zástupci jednotlivých MČ vyměňovaly zkušenosti a informovali vedení města o svých potřebách
  2. Zavedení systému parkování v jednotlivých MČ nepovinné, ovšem zvýhodňující pro jeho uživatele
  3. Individuální přístup k jednotlivým městským částem
 9. Politika cen parkování
  1. Politika cen parkování musí být taková, aby nabízela variantu jak pro řidiče, kteří musí vjet např. blíže centru, ale zároveň zvýhodňující systém P+R
  2. Ceny parkování musí zvýhodňovat rezidenty před návštěvníky dané lokality
  3. Příklady cen parkování ve městě Brně:

Rezidentní parkování – 0 - 600 Kč/rok za každé vozidlo v domácnosti

Abonentní parkování – 1200 - 2400 Kč/rok za každé vozidlo

Karta návštěvníka – 1ks v domácnosti zdarma, max. jedna zakoupená navíc - 3600 Kč/rok (institut Karty návštěvníka by umožňoval parkování jednoho vozidla majitele bez trvalého bydliště v místě RP, a to po dobu 24 hodin; součástí Karty návštěvníka by byly parkovací hodiny s vymezeným časem zaparkování)

Parkování v zónách rezidentního parkování – 18:00 – 6:00 30 Kč/hodina, 6:00 – 18:00 60 Kč/hodina; v místech vyznačených jako RP nebo AP zákaz stání.

Parkování P+R – 0 Kč, návaznost na MHD – cena dle ceníku jízdného DPMB

„Parkovací kotouč“ – dle lokality prvních 5/10/30/60 minut zdarma, pak za cenu běžnou dle ceníku parkoviště

Placená parkoviště – 30 minut – 10 Kč, 60 minut – 30 Kč, další stání účtováno po půl hodině

Placená parkoviště se závorou – 30 minut – 15 Kč, 60 minut - 30 Kč, další stání účtováno po půl hodině

Parkovací dům – 30 minut – 15 Kč, 60 minut 30 Kč, další stání účtováno po hodině

Paušál v parkovacích domech – rezidentní parkování 800 Kč/měsíc, nebo 8000 Kč/rok, abonentní parkování 1200 Kč/měsíc, nebo 12000 Kč/rok

za MO 01 ČSSD Brno-střed

Mgr. David Čížek
Ing. Jindřich Zechmeister