Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


O naší organizaci

Místní organizace ČSSD Brno-střed 01 je jedna ze dvou buněk (MO 01 a MO 25), které fungují v srdci města Brna. Již od založení MO 01 bylo naším cílem udělat z městské části Brno-střed místo, kde bude radost žít a jehož obyvatelé budou hrdými "Střeďáky". Atraktivní a zároveň prosperující místo, bezpečné a ohleduplné k potřebám jeho občanů, využívající různorodosti a specifik tak velké městské části, jakou Brno-střed je.

Tato vize nás neopustila, ať jsme zasedali v zastupitelských lavicích jako členové koalice, či jako zastupitelé opoziční. I přes to, že v tomto volebním období nemáme možnost spolurozhodovat o chodu a správě naší městské části v rámci ZMČ, nadále pevně zastáváme sociálně-demokratické myšlenky, ideje, které zajistí středu Brna úspěch, stabilitu, ale také dobré hospodaření s prostředky MČ a spravedlivý přístup k občanům i jejich skupinám.

Naše organizace je otevřena všem, kteří to s městskou částí Brno-střed myslí vážně a chtějí pomoci srdci Brna také jinak, než jen slovy.

Členská základna MO 01 ČSSD Brno-střed je složena mezigeneračně napříč všech "škatulek" občanů; zastoupeny jsou zde prakticky všechny věkové kategorie mezi 18 a 90 lety. Počínaje studenty přes státní zaměstnance, živnostníky či specialisty ve svých oborech až po seniory.

Členem je mj. také Bc. Roman Onderka, MBA, poslanec Parlamentu ČR.

Výbor MO aktuálně zasedá v tomto složení:

Mgr. David Čížek - předseda

JUDr. Michal Bortel - 1. místopředseda

Bc. Ondřej Antonín - místopředseda

Mgr. Gabriela Burdychová - místopředsedkyně

Filip Červenka - místopředseda

Ing. Jindřich Zechmeister - místopředseda

a členové:

Natálie Bezvodová
Bc. David Fater
Karel Havlíček
Marcel Kodad
Lenka Kodadová
Mgr. Petr Majer
Helena Mrkvicová
Dušan Pazdírek
Mgr. Tomáš Řepa
Mgr. Ivo Řezáč
Zuzana Snížková
Mgr. Martin Stehlík
Bedřich Toman
Tomáš Valenta