Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Informace ze ZMČ Brno-střed k bytové problematice

Po 18.09.2017  23:59

Poslední jednání zastupitelstva probíhalo ve velmi poklidné atmosféře, bylo vůbec nejkratší za celé poslední volební období. Přesto bych nerad občany Brno-střed ochudil o důležitou změnu, která se může promítnout do jejich životů. Došlo totiž ke schválení nových pravidel pronájmu bytů. 

Co se tedy tímto krokem pro občany mění? Dříve bylo jiné bodové ohodnocení u občanů, kteří prokázali, že jsou zaměstnaní a že pobírají starobní důchod a zároveň mají přivýdělek v zaměstnání či podnikají. Např. pro matky samoživitelky a důchodce bez dalšího přivýdělku tak bylo obtížnější dosáhnout na obecní byt. V minulosti byla v této oblasti vydána doporučení ze strany ombudsmana, který tento proces výběru žadatelů označil za diskriminační.

Posledním arbitrem v přidělení bytů, jejichž počty, které jdou do nabídky na úřední desku po opravě pronajímatelem, tedy ze strany MČ Brno-střed, nejsou příliš vysoké, je i přesto 11 členná rada městské části. Bodové ohodnocení nemusí respektovat. Častou praxi však pochopitelně je, že získané body jsou brány jako ukazatel schopnosti platit řádně nájem. I tak je tento posun změnou spíše k lepšímu, protože zaměstnanec, důchodce či rodič na mateřské má stejnou pravděpodobnost získání obecního pronájmu. Nově navíc do kritérií kvůli jejich upřesnění přibyly i kategorie s pochopitelně velmi nízkým bodovým ohodnocením s dávkami v hmotné nouzi a bez příjmu. Bytová problematika je důležitou gescí samosprávy, vzhledem k tomu, že i v budoucnu bude mnoho občanů, kteří si nemohou dovolit platit nájem za tržních podmínek, tak je tato změna krokem správným směrem, ale řada dalších kroků jako významná výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny či sociálních bytů musí následovat, protože současná kapacita jednoznačně není dostatečná!

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed