Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Den české státnosti – 28. září

Čt 28.09.2017 

Od roku 2000 je z rozhodnutím poslanecké sněmovny uznaným státním svátkem 28. září pod označením Den české státnosti. Jaký je však skutečný obsah tohoto označení a na základě čeho tento svátek vznikl? V období prvních knížat a raných počátcích českého státu (9. a 10. století) byly důležitým motivem legendy o významných postavách a vládcích té doby. 28. září je spjato se svatováclavskou legendou, kdy byl zavražděn ve Staré Boleslavi kníže Václav ve spiknutí zosnované jeho bratrem, pozdějším knížetem Boleslavem I. Detaily ze života v tomto období jsou zajímavým způsobem zpracovány v Kosmově kronice, což je zároveň cenný pramen (i když se pochopitelně musí brát s nutným kritickým odstupem) kontinuity českých dějin.

Vzniknul tak jeden z nejsilnějších kultů a symbolů české státnosti. Václav byl prvním svatořečeným českého původu. Zhruba od 10. století se tak projevuje dvojí význam Václavovi legendy: jako světce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi a zároveň jako symbolu vládce, přemyslovské dynastie a českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách objevuje po celou následující historii až do současnosti. Ostatky sv. Václava jsou uloženy na Pražském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli. I král Karel IV. byl pokřtěn jménem Václav, a tak se přihlásil ke svému patronovi i ke svým přemyslovským předkům, kteří již na sklonku 10. století chápali Václava jako patrona rodu a české země a od sklonku 11. století jej pak považovali za věčného knížete české země. Důležitost svatého Václava jako představitele české státnosti vyniká i ve výčtu užití - jezdecká socha dominující Václavskému náměstí, vyobrazení na známkách a mincích, v minulosti i bankovkách.

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed