Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-střed.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-střed.

 


Brno postaví další dům s pečovatelskou službou

Pá 04.04.2014 17:33

Město Brno zahajuje výstavbu již devětačtyřicátého Domu s pečovatelskou službou, tentokrát na Křídlovické ulici. Nová budova bude mít čtyři podlaží a kromě administrativních a sociálních prostor pro pečovatelské služby zde vznikne také 18 bytů. Jedná se o investici z rozpočtu města ve výši 34,1 mil. Kč s termínem dokončení 340 dnů. Smlouvu o dílo bude ještě schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

„Každý takový dům, který se nám z rozpočtu města podaří postavit, je velkou pomocí pro seniory a další občany, kteří nutně potřebují pravidelnou pečovatelskou službu a k tomu určené bydlení,uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Základní informace k domům s pečovatelskou službou
V Brně je 48 domů s pečovatelskou službou (DPS) a v nich je 894 bytů. Čekatelů na tuto službu je přibližně 900. Provoz DPS je hrazen z vybraného nájemného. Za posledních osm let se postavilo sedm domů DPS (Pompova 1, Purkyňova 91a, Zderadova 5, Kavčí 1, Vavřinecká 13, Renčova 5 a Stamicova 11).

Žadatel o DPS musí splňovat tyto podmínky:
- je zletilý,
- žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je pro něj vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nevyhovující, nebo nabídne uvolnění stávajícího obecního bytu,
- řešení doporučí vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele sociální odbor městské části,
- pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

 

Více informací na www.brno.cz

Prolink:http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovy-odbor/